Beíratás 2021FELHÍVÁS ÓVODAI BEÍRATÁSRA


A Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága tájékoztatja a város lakosságát, hogy a 2021/2022 nevelési évre az önkormányzati tagóvodákban a beíratás időpontja:


2021.május 10. (hétfő) és május 11. (kedd)
08. 00 - 17. 00 óra.


Az óvodai felvétel jelentkezés alapján történik.
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.


A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, amelynek körzetében lakik, illetőleg szülője dolgozik. A felvételről az óvoda vezetője dönt a jogszabályi előírások és az Óvodai Felvételi Szabályzat alapján. Amennyiben a szülő nem a körzetében lévő tagóvodába kívánja gyermekét járatni, a beíratás alkalmával írásbeli kérelmet kell benyújtania – Gyöngyös Város Óvodái Intézményvezetőjének címezve – a tagóvoda vezetőjének.

Lehetőség van az online beiratkozásra is, ebben az esetben is a körzetes tagóvoda vezetője részére kell a gyermek adatait megküldeni.
Az intézmény vezetője az óvodai felvételi kérelem elbírálásáról – a döntést megalapozó indokolással, a fellebbezésre vonatkozó tájékoztatással – írásban értesíti a szülőt. Az értesítés határideje legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Szükséges okiratok:

• a gyermek nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványok,
• a szülő személyazonosságát igazoló hatósági igazolványok és lakcímet igazoló hatósági igazolvány

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Heves Megyei Kormányhivatal Gyöngyösi Járási Hivatala felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

Az Óvodai Felvételi Szabályzat és a felvételi körzethatárok leírása elérhető az óvodákban, illetve letölthető a www.gyongyosovik.hu és a www.gyongyos.hu honlapról.

Gyöngyös, 2021.04. 09.

Gyöngyösi Közös Önkormányzati Hivatal
Közigazgatási és Intézményirányítási Igazgatósága