Tündérkert TagóvodaTagóvoda vezetõ: Balog Tamásné

A város déli részén az úgynevezett nyolcvanas lakótelepen található az óvodánk, közös épülettömbben a Visonta úti Bölcsőde és Családi Napközi hálózat és az Idősek napközi otthonával - külön bejárattal. A gyermekek étkezését a bölcsőde biztosítja.

Az épület két szintes, a földszinten iroda, két csoportszoba, gyermekmosdó és a fejlesztő helységek találhatók, az emeleti részben bal és jobb szárnyban két-két csoportszoba gyermekmosdókkal, nevelői szoba, felnőtt mosdó és öltöző, tornaszoba valamint gazdasági iroda van. Hatalmas, fás, füves, árnyas udvarunk van, ahol külön helye van két-két egymás melletti csoportnak, így az udvari játék során el tudjuk kerülni a zsúfoltságot.
Az udvari részek átjárhatók, a gyerekek, ha szeretnének, átmehetnek a másik csoportba járó testvérhez, baráthoz játszani.
Az udvar hátsó részében nagy betonozott pálya van, ami helyet ad a sportolásnak, tornajátékoknak és a közlekedési játékoknak. Az udvari játékok megfelelnek az EU szabványnak.
Gyöngyösi önkormányzat egy nyertes uniós pályázat segítségével energetikai korszerűsítést végzett az óvodánkban. A projekt keretében egyebek mellett teljes hőszigetelést kapott az épület, illetve a meleg víz előállításához napkollektorokat építettek be.
Az intézmény hat gyermekcsoport befogadására alkalmas, de jelenleg öt csoporttal működik.
Óvodánkban 10 fő óvodapedagógus, 2 fő pedagógiai asszisztens, 5 fő dajka, 1 fő konyhai dolgozó, 1 fő óvodatitkár dolgozik megosztott munkaidőben. Az óvodapedagógusok felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, akik közül 4 főnek szakvizsgája van, egy főnek pedig mesterpedagógusi végzettsége. Munkánkat ezen kívül még segíti logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász és szociális segítő.

Óvodánk gyermekközpontú, családias, jól illeszkedik a társadalmi és természeti környezethez. Jó eredménnyel folyik a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése. Segítjük a hátrányok leküzdését az integrált neveléssel, figyelembe vesszük a gyermekek eltérő képességeit, sajátosságait a differenciált nevelés során. Bekapcsolódtunk az Esélyteremtő Óvodai programba, - 2017-ben. Az óvoda, szülői és nevelői összefogással 2019 nyarán megalapította a „Tündérvilág” A Gyermekekért Alapítványt, amelynek bevételét a gyermekek fejlődésének javára használjuk fel (fejlesztő játékok, eszközök élmények nyújtása).
Valljuk a játék és a játékosság elsődlegességét, melybe ágyazva sokféle tevékenységet, élményszerzési lehetőséget, megtapasztalást biztosítunk a gyermekeknek. Tevékenységeinket a komplexitás jellemzi, ez több irányú megközelítést és fejlesztést tesz lehetővé. A hozzánk járó családok elfogadják és támogatják az integrált nevelést, és aktívan bekapcsolódnak mindennapi életünkbe, programjainkba.

Tevékenységeinkkel, a felnőttek példamutató viselkedésével ösztönözzük gyermekeinket a másság elfogadására, önmaguk megismerésére. Fontosnak tartjuk az egészséges életmód szokásainak kialakítását, a környezettudatos magatartás megalapozását és a mozgásfejlesztést, hogy gyermekeink önmagukkal és környezetükkel harmóniában éljenek. 2020 szeptemberétől csatlakoztunk a MADÁRBARÁT óvodai cím elnyeréséhez.

A tanév során sokféle programot kínálunk gyermekeknek, szülőknek egyaránt:
- Több éve hagyományápoló ünnepünk a Tündéravató, amikor ünnepélyesen is óvodásokká fogadjuk az új gyermekeket, mindig sok szülő és meghívott vendég vesz részt rajta.
- A jeles és zöld napokat csoport szinten és óvodai szinten is megünnepeljük játékos programokkal, tevékenységekkel, ügyességi játékokkal.
- Szintén hagyomány a szülők bevonása az Adventi készületekbe, több napon keresztül együtt sütünk, barkácsolunk, csomagolunk és közös gyertyagyújtással köszöntjük a Karácsonyt.
- A farsang megünneplése csoport szinten történik, nyílt nap a szülők részvételével.
- Nemzeti ünnepünket közösen ünnepeljük.
- A Madarak és Fák napi családi délelőtt kiemelten fontos hagyományőrző esemény óvodánkban, igyekszünk minden évben más –más közös programot szervezni, melyen biztosítjuk a családok részvételét.
- Az édesanyák köszöntése csoportonként történik (vagy egyéni köszöntési formájában vagy csoportos ünnepi műsor keretében).
- A gyermekhéten minden nap más-más programmal kedveskedünk a gyerekeknek
- Az iskolába menő nagycsoportos gyermekek hagyományos búcsúzó műsora csoportszinten történik, nyílt nap, szülők, családtagok meghívásával.
- Négyévente (a nyári olimpia évében) ovi-olimpiát rendezünk, ez városi szintű programunk, melyre a többi tagóvodából is várjuk a versenyző csapatokat.

EFOP-3.1.3-16-2016-00001 Társadalmi felzárkózási és integrációs köznevelési intézkedések támogatása kiemelt projekt az „Esélyteremtő óvoda"


Nyitvatartás:6:30-17