Tagóvoda vezetõ: Csombok Pálné

Jelenleg 5 csoportos, 12 óvónõvel és 5 dajkával, 2 Pedagógiai asszisztens.Férõhely: 162 fõ
A nyolcvanasi lakótelep közepén áll az az épületegyüttes, amelyben az 1. sz. Bölcsöde és az ÉNO mellett található a Tündérkert Tagóvoda is. Hatalmas méretû udvarral rendelkeznek, amelyet igyekeznek kihasználni sportvetélkedok és játéknapok szervezésére. Az individualizáló nevelés egyszerre erõsíti az egyediséget, ösztönzi az együttmûködést, segíti a szocializációt. A családokkal kialakított szoros kapcsolat, a közös programok segítik a nevelést, a problémás esetek õszinte megbeszélését. Az étkezést a bölcsõdei konyha biztosítja a gyerekek részére. Az óvodások számára továbbra is szeretnék biztosítani a nyugodt, vidám gyermekkort, az iskolára felkészítõ foglalkozások magas szintû, az egyéni fejlõdést szem elõtt tartó programok készítését.Ehhez igyekeznek kihasználni a pályázati lehetõségeket, hogy minden évben egyre gazdagabb eszköztárral fogadják a gyermekeket.

Nyitvatartás:6:30-17