Tagóvoda vezetõ: Lehotai Magdolna

Férõhely: 60 fõ 2 csoportos óvoda, 4 óvónõvel és 2 dajkával, 1 Pedagógiai asszisztens (+ Mátrafüredi tagóvoda) látja el feladatát.A Menház Úti Tagóvoda az északi városrészben mûködik. Családias hangulatú, melegítõ konyhával, jól felszerelt tornaszobával és zárt, gondozott játszóudvarral várja a gyermekeket. Az étkezésüket a Fecske úti Tagóvodából szállított étel biztosítja. A környéken sok az anyagi és egyéb szempontból hátrányos helyzetû gyermek, ezért itt elõtérbe kerül az óvoda óvó-védõ, ellátó, gondozó funkciója, valamint a Gyermekjóléti Szolgálattal közösen végzett gyermekvédelmi munka. A legfontosabb feladatuknak tekintik a hátrányok leküzdését, a gyermekek egyéni felzárkóztatását, szocializációját és gazdag, közösségi élményekhez juttatását.Munkájukat fejlesztõpedagógus és logopédus segíti.

Nyitvatartás: 6:30-17