Tagóvoda vezetõ: Erdélyi Éva

Férõhely:30 fõ 1 csoportos óvoda, 2 óvónõvel és 1 dajkával látja el feladatát. Óvodánk 2008. január 28-ától új helyre költözött. A régi általános iskola földszintjét kaptuk meg. A tágas, felújított épület szintén egészséges, erdei környezetben található. Külön öröm, hogy itt rendelkezésünkre áll egy tornaterem, ahol a gyerekek mozgáskultúrájának fejlõdése biztosított. Óvodánk családias hangulatú, mivel osztatlan csoporttal mûködik, így a testvérek egy csoportba járhatnak. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttmûködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlõdési ütemet figyelembe véve segítjük elõ a gyermeki személyiség fejlõdését, kibontakoztatását, kiegészítve a környezettel való együttélésre neveléssel. Mindenkor a gyermekek érdekeit tartjuk szem elõtt, mely tevékenységünk legfõbb meghatározó feladata. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk. Szobáink tágasak és jól felszereltek, a gyermekek igényeit kielégítik. Mivel az óvoda az erdõ mellé épült, fontos feladatunknak tekintjük a környezetvédelmet is. Éppen fontos feladatnak tartjuk a szelektív hulladékok gyûjtését, mint papír, mûanyagok. A használt elemek gyûjtése már évek óta mûködik, ezek elhelyezhetõk az óvodában található kijelölt konténerben. A természet védelme érdekében már két éve csatlakoztunk a Suli - Pet programhoz, mellyel elõsegítjük a mûanyag palackok újrahasznosítását. Óvodánk tagja a Magyar Madárvédõ Egyesületnek, mint Madárbarát Óvoda, és hazánk madárvilágának megismertetése,közel hozása, valamint az állatok védelmére nevelés a legfõbb célja.Sokat kirándulunk, színházba járunk Gyöngyösre, Egerbe és Budapestre. Az állatokkal való ismerkedés érdekében minden évben látogatjuk a gyöngyösi, jászberényi, budapesti állatkertet és a miskolci vadas parkot.Szoros kapcsolatban állunk több helyi idõsotthonnal, látogatjuk õket, ünnepek alkalmából mûsorral kedveskedünk nekik Fakultatív programok: Zeneovi Angol nyelv tanulása.

Nyitvatartás:6:30-17