Mátrafüredi TagóvodaTagóvoda vezetõ: Erdélyi Éva

Férõhely:30 fő, 1 csoportos óvoda, 2 óvónővel és 1 dajkával látja el feladatát. Óvodánk 2008. január 28-ától új helyre költözött. A régi általános iskola földszintjét kaptuk meg. A tágas, felújított épület egészséges, erdei környezetben található. Egy csoportszoba, és tágas tornaszoba áll a gyerekek rendelkezésére. Mindkét helység klímával van ellátva.

Óvodánk családias hangulatú, mivel osztatlan csoporttal működik, így a testvérek egy csoportba járhatnak. Szeretetteljes, érzelmi biztonságot nyújtó légkörben, a családdal szorosan együttműködve, a családi nevelésre építve, az életkori sajátosságokat, az egyéni fejlődési ütemet figyelembe véve segítjük elő a gyermeki személyiség fejlődését, kibontakoztatását, kiegészítve a környezettel való együttélésre neveléssel. Mindenkor a gyermekek érdekeit tartjuk szem előtt, mely tevékenységünk legfőbb meghatározó feladata. Legfontosabbnak azt tartjuk, hogy a gyermekek jól érezzék magukat nálunk. Óvodánk tagja a Magyar Madárvédő Egyesületnek, mint Madárbarát Óvoda, és hazánk madárvilágának megismertetése, közel hozása, valamint az állatok védelmére nevelés a fontos célunk. Szoros kapcsolatban állunk több helyi idősotthonnal, látogatjuk őket, ünnepek alkalmából műsorral kedveskedünk nekik.

A tehetségígéretek felfedezése a Kíváncsi Láda módszerrel történik. Az iskolába készülők Polgár Judit sakkmester által kidolgozott módszerrel tanulnak sakkozni. Színeskottát használva a gyermekek egyénileg és közösen is többéle hangszerrel „zenélnek”. Bee bot méhecske használatával robotikát, programozást tanulnak. Mozgáskotta módszer-, és eszközrendszere segíti mozgásfejlődésüket. Az 5-6 évesek térítés mentesen minden évben részt vesznek a vízhez szoktatásban.
2015-ben elnyertük az „Örökös Zöld Óvoda”, 2019-ben a „Kincses Kultúróvoda” címet, 2020-ban a Biztonságos Óvoda plakettet.
Fakultatív programok: Tenisz, Ovifoci, Angol nyelv tanulása.

Nyitvatartás:6:30-17