Tagóvoda vezetõ: Solymosi Lajosné

4 csoportos, 8 óvónõ,4 dajka,1 Pedagógiai asszisztens dolgozik.Férõhely:125 fõ Az óvoda a városközpontban található. Az étkezésüket a Fecske úti Tagóvodából szállított étel biztosítja. A kétszintes épületben öt tágas, barátságosan berendezett csoportszobában fogadják a gyermekeket. Az alagsorban jól felszerelt tornaszoba segíti a mozgásfejlesztést. Jó idõben a zöld szigetként hívogató, gondozott udvaron játszanak a gyermekek, ahol természetes anyagokból készült, esztétikus játékeszközök állnak rendelkezésükre.Óvodai nevelésük célja: érzelmileg biztonságot nyújtó, derűs, családias légkörben, sokoldalú tevékenység biztosításával elõsegítsék a rájuk bízott gyermekek harmonikus fejlõdését. Fontosnak tartják a környezettudatos magatartás kialakítását, azt, hogy a gyermekek megismerjék az õket körülvevõ növény- és állatvilágot, és azok védelmét. Az egész év folyamán sokféle színes programot biztosítanak a gyermekek számára: színház-, mozilátogatás, bábelõadások, hangversenyek, kirándulások, túrák a Mátrába. Minden évben sikeresen vesznek részt gyermekeik rajzpályázatokon, mesemondó versenyen, fellépnek a Napraforgó báb- és színjátékfesztiválon és a Városi Békenapon. A szülõkkel való szoros együttmûködést jelzi a sok kedvelt, közös rendezvény: adventi hét, farsangi bál és a minden tavasszal megrendezett Szülõk-gyermekek sportdélutánja .A szülõk igénye szerint gyermekeik részt vehetnek vízhezszoktató programban, angol nyelvvel való játékos ismerkedésen, tartásjavító és lábtornán, gyermek aerobic és néptánc foglalkozáson.Az óvoda mûködését segíti a Boldog Gyermekkor Alapítvány, amelyet szülõi és nevelõi összefogással 1992-ben hoztak létre.Mindannyian szeretnék, hogy a gyermekek az óvodai éveket boldog gyermekkor-ként éljék meg, és óvodáskoruk végén örömteli várakozással tekintsenek az iskolai élet elé.

Nyitvatartás: 6:30-17