Tagóvoda vezetõ: Tőzsér Lajosné

Férõhely: 240 fõ Óvoda jelenleg 9 csoportos, 19 óvónõ és 9 dajka,3 Pedagógiai asszisztens dolgozik.
Saját konyhával rendelkeznek. Innen szállítanak még a Katona József Úti, Epreskert Úti és Menház Úti Tagóvodákba. Az épület keleti oldalán találhatók a játszóudvarok, homokozók, fedett teraszok, sporttevékenységre alkalmas zöld területek.A nevelés egész folyamatában komplexitásra törekednek, meghatározó szerepet szánnak a környezetismeretnek és a néphagyományoknak, a játéknak, a mozgásnak és az anyanyelvnek. A szülõkkel közösen tartják a szüreti és farsangi programot, ahol az óvodában mûködõ néptánccsoport is fellép.A Mátra közelsége pedig lehetõséget ad rendszeres kirándulások, túrák szervezésére. Az óvodában fontos a környezettudatos magatartás kialakítása, a gyermekek így megismerhetik a környezetükben élõ növény, és állatvilágot, megtanulhatják azok védelmét.Harmadik éve szerveznek erdei tábort óvodásaik részére. A gyermekek részt vesznek a korosztályuknak meghirdetett rajzversenyeken, ahol szinte mindig elõkelõ helyezést érnek el.A mozgás fontossága miatt nemrégiben tornaszobával bõvült az óvoda.A szülõk igénye szerint német, angol nyelvhez szoktatás, zeneóvoda is mûködik.Céljuk, hogy a gyermekek az együttlétekbõl a családi, óvodai egymáshoz tartozás, az együvé tartozás örömét kapják örökül.

Nyitvatartás:6:30-17
Jó gyakorlat -Föld nap*
Jó gyakorlat -Az én városom*

Kompetencia film

TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0250 *PDF.file*

TÁMOP 3.1.7-11/2 *PDF.file*
(* Megtekintéséhez Microsoft PowerPoint program szükséges!)