Epreskert Úti Tagóvoda
Tagóvoda vezetõ: Szántó Edit

Óvoda 1880 óta mûködik, jelenleg 3 csoportszobával és 77 férõhellyel.
A 3 csoportban 6 óvónõ és 3 dajka,1 Pedagógiai asszisztens dolgozik.Az étkezésüket Fecske Úti Tagóvodából szállított étel biztosítja. Az óvoda jól felszerelt esztétikus megjelenésű.Csendes, tiszta levegõjű környezet veszi körül, így a természetes mozgás lehetõsége minden évszakban biztosított. Az udvar három részre tagolt: játszótérre, parkra és szabadidõs területre. Az óvoda napi életét nagy mértékben meghatározza az ott folyó belsõ nevelõ-oktató munka, melyet helyi programjuk szerint végeznek.Szakképzett óvodapedagógusok, dajkák gondoskodnak a gyermekek megfelelõ nevelésérõl.Az egyéni fejlesztés erõsítésével elõsegítik az iskolai életre való felkészülést. Az óvoda saját tornateremmel rendelkezik. A gyermekek testi és lelki szükségleteinek kielégítésére egész napos programokat, kirándulásokat, ünnepélyes megemlékezéseket szerveznek, amelyekbe a szülõket is bevonják. Hagyomány a leendõ kiscsoportosok és szüleik részére játékos délelõtt szervezése.

Nyitvatartás:6:30-17